DERSİN LİNKİ

https://felsefeatolyesi.net/wp-content/uploads/2022/06/toplum-ve-kultur-1.pptx

VİDEOSU

00:00 GİRİŞ
00:22 KÜLTÜR
02:19 KÜLTÜRÜN BOYUTLARI
02:50 KÜLTÜRÜN ÖZELLİKLERİ
03:24 KÜLTÜRÜN İŞLEVLERİ
04:48 KÜLTÜREL UNSURLARA KATILMA
05:33 KÖKLEŞMİŞ KÜLTÜR ÖĞELERİ

KÜLTÜR KAVRAMININ ANLAMI
5.2. KÜLTÜRÜN ÖGELERİ VE TEMEL KAVRAMLAR
5.2.1. KÜLTÜRÜN ÖGELERİ
5.2.2. KÜLTÜREL GECİKME
5.2.3. KÖKLEŞMİŞ KÜLTÜREL ÖGELER
5.2.4. KÜLTÜR VE MEDENİYET
5.3. KÜLTÜRÜN İŞLEVLERİ VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEYE KATKISI
5.3.1. KÜLTÜRÜN KAZANILMASI
5.3.2. KÜLTÜRÜN TOPLUMSAL İŞLEVLERİ
5.3.3. KÜLTÜRÜN TOPLUMSAL KURUMLARLA VE TOPLUMSAL DEĞİŞMEYLE
ETKİLEŞİMİ
5.3.4. KÜLTÜRÜN TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEYE KATKISI
TEMEL KÜLTÜREL SÜREÇLER
POPÜLER KÜLTÜR
BASKIN KÜLTÜR
KÜLTÜR ŞOKU
KÜLTÜR EMPERYALİZMİ
KÜLTÜRLENME
KÜLTÜRLEŞME
5.4.7. KÜLTÜREL YOZLAŞMA
5.5. KÜLTÜRLENME VE KÜLTÜRLEŞME SÜRECİNDE TOPLUMSAL KÜLTÜRÜMÜZÜN
ÖNEMİ
5.5.1. TOPLUMSAL KÜLTÜRÜMÜZÜN ÖNEMİ
5.5.2. KÜLTÜR MERKEZCİLİĞİ
5.5.3. YABANCI KÜLTÜR HAYRANLIĞI
5.5.4. KÜLTÜREL GÖRELİLİK
5.6. KÜLTÜREL TUTUMLAR VE KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM
5.7. TÜRK VE İSLAM KÜLTÜRÜNÜN DÜNYA UYGARLIĞINA KATKILARI
#sosyoloji #ayt #felsefe grubu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir