Güdülenme Bilinçlilik Türleri ve Sosyal Psikoloji (AYT-Felsefe Grubu) #6

SUNUM:https://felsefeatolyesi.net/wp-content/uploads/2022/06/1-PSIKOLOJI-NEDIR-PSIKOLOJI-EKOLLERI.pptx VİDEO:https://youtu.be/AWFsyTY362U BU DERSİMİZDE İŞLEDİĞİMİZ KONULAR GÜDÜLENMEYİ ORTAYA ÇIKARAN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER GÜDÜLENMİŞ DAVRANIŞIN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ DUYGU VE DUYGU TÜRLERİ DUYGULARIN DAVRANIŞLARA...

Psikolojinin Temel Süreçleri (AYT-Felsefe Grubu) #4

SUNUM:https://felsefeatolyesi.net/wp-content/uploads/2022/06/1-PSIKOLOJI-NEDIR-PSIKOLOJI-EKOLLERI.pptx VİDEO:https://youtu.be/AWFsyTY362U Bu dersimizde işlediğimiz konular DAVRANIŞIN OLUŞUM SÜRECİ PSİKOLOJİK SÜREÇLERLE BİYOLOJİK YAPI ARASINDAKİ İLİŞKİ Psikolojik Süreçlerin ve Davranışların Beyin Yapısıyla İlişkisi Psikolojik Süreçlerin ve...